Fundația Societatea Civilă pentru Educație și Informatizare este constituită din cinci membri și zece voluntari și are ca obiective sprijinirea reformei în domeniul învățământului, în conformitate cu obligațiile și valorile europene ale României, promovarea unui climat adecvat în sitemul educațional actual.